Archive for the ‘Tiskové zprávy’ Category

AKTUÁLNÍ STRÁNKY K REFERENDU NAJDETE NA WWW.ANOPROPLZEN.CZ.

Informace na těchto stránkách již nebudou až do referenda aktualizovány. Jděte na WWW.ANOPROPLZEN.CZ a přečtěte si, proč hlasovat ANO!

NENÍ NÁM TO JEDNO! | Hlasujeme „ANO pro Plzeň!“
www.anoproplzen.cz | www.facebook.com/referendumplzen

Tisková zpráva

Plzeň 29. října 2012

Magistrát města Plzně začal minulý týden rozesílat příkazy, kterými udílí napomenutí občanům, kteří podepsali návrh na vyhlášení místního referenda, ač nebyli oprávněnými osobami, a uznává je vinnými z přestupku. Podle přípravného výboru však tímto postupem porušují úředníci plzeňského magistrátu zákon o přestupcích. Cílem počínání plzeňského magistrátu tak může být, kromě plýtvání veřejnými prostředky, pouze protiprávní šikana občanů, kteří se nebáli podepsat návrh na vyhlášení místního referenda v Plzni. Přípravný výbor se proto obrací na Kontrolní výbor města Plzně, aby přezkoumal postup úředníků plzeňského magistrátu.

 

Read the rest of this entry »

Plzeň 6. srpna 2012

Členové přípravného výboru referenda proti stavbě OC Aréna/Corso na Americké třídě v Plzni dnes předali Magistrátu města Plzně návrh na vyhlášení místního referenda, který svým podpisem k dnešnímu dni podpořilo 14.768 občanů města Plzně. Navrhovatelé požadují spojení referenda s krajskými volbami, které proběhnou na podzim.

 

Přípravný výbor dnes předal Magistrátu města Plzně návrh na vyhlášení místního referenda v Plzni, které se týká prostoru po bývalém Domu kultury Inwest v dolní části Americké třídy, kde by mělo vyrůst obří nákupní centrum. Návrh na vyhlášení místního referenda podepsalo 14.768 občanů města Plzně, což je o téměř 1.300 podpisů více, než je zákonem stanovené minimum (k vyhlášení místního referenda je třeba podpisu 10% voličů, v Plzni přesně 13.480).

Read the rest of this entry »

Tisková zpráva ze dne 23. července 2012

Návrh na vyhlášení referenda proti stavbě OC Aréna/Corso v Plzni již podepsalo více než zákonem požadovaných 13.500 občanek a občanů města Plzně. Vše tak směřuje k tomu, aby referendum mohlo proběhnout současně s krajskými volbami, které se uskuteční v říjnu. Navrhovatelé referenda však sbírají podpisy i nadále a to až do 3. srpna. 2012. Důvodem je obava, že ne všechny podpisy budou platné, proto chtějí navrhovatelé referenda nasbírat nejméně 15.000 podpisů, aby měli dostatečnou rezervu. Podpisy chtějí předložit ke kontrole magistrátu v pondělí 6. srpna. 2012.

 

„Jsme velice rádi, že se nám podařilo shromáždit potřebný počet podpisů, nutných pro vyhlášení referenda. Dnes máme již více než 13.900 podpisů a v jejich sběru budeme pokračovat ještě dva následující týdny, abychom měli dostatečnou rezervu pro případné neplatné podpisy.“ říká Martin Marek z přípravného výboru referenda.

 

Návrh na vyhlášení referenda musí ve městě velikosti Plzně podepsat nejméně 10% všech voličů, což je 13.500 občanek a občanů, kteří kromě svého podpisu musejí také správně a úplně vyplnit své údaje o bydlišti a datu narození. Zkušenosti z jiných velkých měst, jako je Brno, anebo zkušenost z roku 2004, kdy se v Plzni pokoušela vyhlásit referendum o výši jízdného organizace Děti Země, ukazují, že návrh i přes důkladnou kontrolu podepíše vždy několik procent občanek a občanů chybně nebo vícekrát.

 

„Počítáme s tím, že v některých případech občané omylem podepsali návrh dvakrát, nebo uvedli neúmyslně špatné údaje, například přechodné bydliště namísto trvalého. Nemáme však možnost ověřit si správnost údajů v registru obyvatel, proto chceme nasbírat rezervu alespoň 1.500 podpisů. Celkové číslo, ke kterému nyní směřujeme, je alespoň 15.000 podpisů.“ uvádí Martin Marek z přípravného výboru.

 

I v následujících dnech tak bude v Plzni na náměstí Republiky (tramvajová zastávka směr Slovany) a na Americké třídě stát petiční stánek referenda a dobrovolníci zde budou sbírat podpisy Plzeňanů. Martin Marek k tomu dodává: „Kromě stánků na náměstí a na Americké třídě také rozneseme do některých schránek, především na Doubravce, ještě zhruba zbývajících 1200 „miniarchů“ pro 5 podpisů, které nám mhou lidé posílat zpět poštou, nebo zanést na sběrové místo. Víme také, že řada občanů má doma ještě podpisové archy, proto je prosíme, aby nám je nyní vrátili buď přímo na některý ze stánků, anebo do obchodu Seraf v Rooseveltově ulici.  

 

I v následujících dvou týdnech lze stále podepisovat návrh referenda každý den v obchodě a kavárně Seraf v Rooseveltově ulici 15. Archy lze i vytisknout z webových stránek http://referendum.plzenane.cz/ a zaslat vyplněné na udanou adresu nebo odnést opět do Serafu.

Celkový počet podpisů oznámí navrhovatelé referenda na tiskové konferenci dne 6.8.2012.

 

Kontakty:

Martin Marek, zmocněnec přípravného výboru referenda, 775 055 665

Petr Vaněk, člen přípravného výboru referenda, 732 973 178

 

Doplňující informace:

Aktuální informace o referendu jsou k nalezení na webových stránkách k referendu www.referendum.plzenane.cz a na Facebooku na www.facebook.com/referendumplzen.

Přípravný výbor k návrhu na vyhlášení místního referenda tvoří: Martin Marek, Petr Vaněk, Filip Kastl, Martin Potůček, Vladimíra Nová, Martin Hyťha, Štěpánka Balcarová a Miroslav Klas.

Návrh na vypsání místního referenda již od počátku podporují tato občanská sdružení: Plzeňané, KULTURA(K) VÍTĚZÍ, Děti Země, Roudná za důstojný život.


Podporují nás

KULTURA(K) VÍTĚZÍ
.


.


.


Zapojte se