Plzeň 6. srpna 2012

Členové přípravného výboru referenda proti stavbě OC Aréna/Corso na Americké třídě v Plzni dnes předali Magistrátu města Plzně návrh na vyhlášení místního referenda, který svým podpisem k dnešnímu dni podpořilo 14.768 občanů města Plzně. Navrhovatelé požadují spojení referenda s krajskými volbami, které proběhnou na podzim.

 

Přípravný výbor dnes předal Magistrátu města Plzně návrh na vyhlášení místního referenda v Plzni, které se týká prostoru po bývalém Domu kultury Inwest v dolní části Americké třídy, kde by mělo vyrůst obří nákupní centrum. Návrh na vyhlášení místního referenda podepsalo 14.768 občanů města Plzně, což je o téměř 1.300 podpisů více, než je zákonem stanovené minimum (k vyhlášení místního referenda je třeba podpisu 10% voličů, v Plzni přesně 13.480).

„Věděli jsme, že Plzeňané chtějí mít možnost rozhodnout o budoucnosti svého města v referendu, přesto nás zájem občanů příjemně překvapil. Nakonec máme téměř o 1.300 podpisů více, než je potřebné minimum, a to jsme nepočítali podpisy, které jsou nečitelné nebo neúplné.“ říká Martin Marek, mluvčí přípravného výboru a dodává. „Jde o největší podpisovou akci v historii našeho města, a díky dosažení zákonné hranice zastupitelé už nebudou moci ignorovat své občany. Vyhlášení referenda si přeje více voličů, než kolik volilo jednotlivé strany velké koalice (ODS a ČSSD) na plzeňské radnici.“

 

Další ze členů přípravného výboru, plzeňský ekologický aktivista Martin Hyťha k tomu dodává: „Enormní zájem veřejnosti o návrh na vyhlášení referenda dokazuje, že o velké obchodní zařízení prostě není v centru Plzně zájem. Je dobře, když v této kauze budou mít Plzeňané a Plzeňanky možnost o budoucí podobě středu svého města rozhodnout sami.“

 

Pokud bude návrh splňovat veškeré podmínky, budou moci Plzeňané poprvé v historii svého města rozhodovat v referendu o jeho podobě a zabránit výstavbě obrovského obchodního kolosu v samotném srdci Plzně. Architekt a člen přípravného výboru Filip Kastl doplňuje: „Úspěch referenda a kladné odpovědi v něm mohou získat čas k hledání a ustavení uceleného konceptu nejen dotčené lokality, ale taktéž blízkého okolí na protějším břehu řeky Radbuzy. Celé okolí by mělo být navzájem provázané a patřit k sobě, nikoliv být tvořeno střípky arogantní a egoistické architektury, jako je to v případě návrhu Corso Americká nebo možného rozšíření sousedního OC Tesco. Výsledky zkoumání by měly být dobrým podkladem pro hledání alternativního investora/investorů, který má ochotu pro smysluplné spolubudování města, které slouží a bude sloužit hlavně jeho obyvatelům.“

 

Referendum navrhuje přípravný výbor spojit spolu s krajskými volbami, které proběhnou ve dnech 12. a 13. října 2012, aby tak došlo k ušetření nákladů spojených s uspořádáním referenda a také aby občané města Plzně měli možnost se referenda zúčastnit v co nejvyšším počtu. „Nedokážeme si představit, že by zastupitelé vyhlásili referendum na jiný termín, než je termín krajských voleb. To by znamenalo výrazně vyšší výdaje z rozpočtu města a také pravděpodobnou nižší účast občanů. Úspora veřejných prostředků a zapojení co nejvíce Plzeňanek a Plzeňanů je podle nás jistě zájmem i plzeňských zastupitelů.“ říká Petr Vaněk z přípravného výboru.

 

Dle zákonem stanoveného postupu nyní úředníci města návrh zkontrolují, a pokud bude v pořádku, předají jej zastupitelstvu, které by mělo o vyhlášení referenda hlasovat na své schůzi v září. Pokud by úředníci našli v návrhu nedostatky nebo by počet podpisů po kontrole byl nižší než potřebných 13.480, musejí návrh přípravnému výboru do 15 dnů vrátit a stanovit lhůtu na jeho opravu či doplnění chybějící podpisů. Martin Marek k tomu říká: „Někteří občané mohli podepsat návrh omylem dvakrát nebo neúmyslně vyplnili nepřesné údaje. Protože však přípravný výbor nemá možnost, jak si ověřit, zda jsou údaje pravdivé – registr obyvatel je neveřejný – nasbírali jsme o téměř 1.300 podpisů navíc. Ačkoliv věříme v to, že jsme nashromáždili dostatečný počet podpisů, jsme připraveni i na variantu, kdy s našimi dobrovolníky budeme po kontrole podpisů magistrátem další podpisy ještě dosbírávat.“

 

Plzeňští zastupitelé nebudou jednat o prostoru po Domu kultury poprvé, dosud však všechny podněty občanů odmítali. Referendum je ale právně závazné a k jeho vyhlášení dojít musí. Plzeňané a Plzeňanky tak budou mít historicky poprvé možnost rozhodnout si o otázce zásadně určující budoucnost jejich města v přímém plebiscitu.“ uzavírá Martin Marek.

Kontakty:

Martin Marek, zmocněnec přípravného výboru, 775 055 665

Petr Vaněk, člen přípravného výboru, 732 973 178

 

Přílohy:

Návrh na vyhlášení místního referenda v Plzni

 

Doplňující informace:

Aktuální informace o referendu jsou k nalezení na webových stránkách k referendu www.referendum.plzenane.cz a na Facebooku na www.facebook.com/referendumplzen.

Přípravný výbor k návrhu na vyhlášení místního referenda tvoří: Martin Marek, Filip Kastl, Martin Potůček, Vladimíra Nová, Martin Hyťha, Štěpánka Balcarová, Petr Vaněk a Miroslav Klas.

Návrh na vypsání místního referenda již od počátku podporují tato občanská sdružení: Plzeňané, KULTURA(K) VÍTĚZÍ, Děti Země, Roudná za důstojný život.

Comments are closed.


Podporují nás

KULTURA(K) VÍTĚZÍ
.


.


.


Zapojte se