Tisková zpráva

Plzeň 29. října 2012

Magistrát města Plzně začal minulý týden rozesílat příkazy, kterými udílí napomenutí občanům, kteří podepsali návrh na vyhlášení místního referenda, ač nebyli oprávněnými osobami, a uznává je vinnými z přestupku. Podle přípravného výboru však tímto postupem porušují úředníci plzeňského magistrátu zákon o přestupcích. Cílem počínání plzeňského magistrátu tak může být, kromě plýtvání veřejnými prostředky, pouze protiprávní šikana občanů, kteří se nebáli podepsat návrh na vyhlášení místního referenda v Plzni. Přípravný výbor se proto obrací na Kontrolní výbor města Plzně, aby přezkoumal postup úředníků plzeňského magistrátu.

 

Magistrát města Plzně začal v minulých dnech rozesílat příkazy (rozhodnutí o spáchání přestupku v příkazním řízení) o spáchání přestupků občany, kteří podepsali návrh na vyhlášení místního referenda proti OC Aréna/Corso Americká v Plzni. Úředníci plzeňského magistrátu uznávají vinnými ze spáchání přestupku například občany, kteří nemají trvalé bydliště na území města Plzně a přitom podepsali návrh na vyhlášení místního referenda. Magistrát občanům v příkazním řízení udílí napomenutí. Podle přípravného výboru jsou však magistrátem vydávané příkazy protiprávní, protože neobsahují všechny zákonné náležitosti, a to zejména tu nejdůležitější, kterou je datum údajného spáchání přestupku a také doložení úmyslu podepsat návrh jako neoprávněná osoba, či podepsat úmyslně návrh více než jednou. Úmysl jako podmínku pro spáchání přestupku ve věci referenda přitom výslovně stanoví § 56 zákona o místním referendu. Podle přípravného výboru bude navíc velká část údajných přestupků promlčena, neboť sběr podpisů začal již 2. 10. 2011, tedy před více než rokem a z petičních archů nejde zjistit, kdy byly konkrétní osobou podepsány.

 

„Ozývají se nám občané, kteří na konci minulého týdne obdrželi příkaz o udělení napomenutí za údajné spáchání přestupku souvisejícím s podpisem návrhu na vyhlášení místního referenda v Plzni. Prostřednictvím webových stránek a Facebooku jsme o postupu magistrátu informovali příznivce referenda a nabídli jim případnou právní pomoc. Úředníci plzeňského magistrátu ale podle prvních dopisů, které od občanů dostáváme, porušili při svém rozhodování zákon o přestupcích. Rozhodnutí magistrátu neobsahuje povinné náležitosti, kterými je datum údajného spáchání přestupku a podle kterého se také počítá čas promlčecí doby, ani neobsahuje doložení úmyslu podepsat nepatně návrh na vyhlášení referenda a nikoli například omylem. V přestupkovém řízení je možné vydat příkaz pouze tehdy, pokud nepanují žádné pochybnosti o spáchání přestupku. Rozhodnutí magistrátu jsou tedy zjevně nezákonná“, říká Martin Marek, zmocněnec přípravného výboru.

 

Martin Marek dodává: „Postup magistrátu považujeme za nezákonný a také za naprosto šikanózní. Pokud magistrát není schopen prokázat, kdy měl být přestupek spáchán, natož úmysl, nemůže vydávat příkazy o  uznání viny bez řádného projednání. Tím jednoznačně porušuje ustanovení § 77 a § 87 zákona o  přestupcích. Navíc příkazy začali úředníci rozesílat až koncem minulého týdne, kdy velká část neoprávněných podpisů pod referendem byla již promlčena. Doba promlčení u přestupku je pouze jeden rok od jeho spáchání. Sběr podpisů jsme přitom zahájili již 2. 10. 2011. Jsme velmi zvědaví, jak úředníci magistrátu doloží, kdy konkrétní občan podepsal návrh na vyhlášení referenda, když podpisové archy takovou informaci neobsahují a ani nám není známa.“

 

Podle Petra Vaňka z přípravného výboru je postup úředníků více než měsíc po té, co uznali návrh přípravného výboru za bezvadný, nepochopitelný. „Úředníci magistrátu v čele s vedoucím odboru správních činností Romanem Matouškem plýtvají veřejnými prostředky na šikanu občanů, kteří se nebáli projevit podpisem pod návrh na vyhlášení referenda svůj občanský postoj a usilují o nápravu věcí veřejných v Plzni. Usilují o nápravu zanedbání, jehož původci jsou jak odpovědní úředníci, tak plzeňští politici. Místo aby si město vážilo aktivních občanů, snaží se je za jejich aktivitu nezákonně postihovat“, říká Petr Vaněk, člen přípravného výboru.

 

„Protože podle našeho názoru dochází k porušení zákona a plýtvání veřejnými prostředky města Plzně rozhodli jsme se obrátit na Kontrolní výbor Zastupitelstva města Plzně, aby prošetřil postup plzeňského magistrátu“, uzavírá Martin Marek.

 

 

Kontakty:
Martin Marek, zmocněnec přípravného výboru, 775 055 665
Petr Vaněk, člen přípravného výboru, 732 973 178

 

Přílohy:
1.       Anonymizovaný příkaz o udělení napomenutí
2.      Citace zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, týkající se náležitostí příkazu a citace zákona o místním referendu – úmysl jako podmínka pro spáchání přestupku

Comments are closed.


Podporují nás

KULTURA(K) VÍTĚZÍ
.


.


.


Zapojte se