Vážení podporovatelé referenda v Plzni,

od některých z Vás jsme se v posledních dnech dozvěděli, že Magistrát města Plzně rozesílá rozhodnutí o spáchání přestupku těm z Vás, kteří podepsali návrh na vyhlášení místního referenda, aniž by byli oprávněnými osobami, tj. měli trvalé bydliště v Plzni, byli starší 18 let apod. Nevíme, za jaká všechna pochybení magistrát rozhodnutí o spáchání přestupku rozesílá, může to být též za chyby v údajích na podpisových arších, například uvedení adresy přechodného bydliště místo adresy trvalého bydliště.

Důležitá informace pro ty z Vás, kteří od Magistrátu obdrží stejný dopis, jako naleznete níže:

stránka č. 1.

Referndum v Plzni napomenutí

stránka č. 2.


Jde o rozhodnutí, které se právně nazývá PŘÍKAZ, a které se vždy vydává bez ústního jednání, zejména v jednoduchých věcech. Jako sankci magistrát udílí „napomenutí“. V odůvodnění se můžete dočíst, že za takový přestupek je možné udělit pokutu do výše 3000,- Kč (stejně jako bylo námi uvedeno na každém podpisovém archu), ale že magistrát se rozhodl takovou pokutu neudělit, protože mu přijde dostatečné udělení „napomenutí“ s ohledem na společenskou nebezpečnost přestupku.

 

CO S TÍM?

Doporučujeme Vám na příkaz nereagovat. Napomenutí je nejnižší možná sankce, je to stejné jako když vás zastaví policista a vyřeší váš dopravní přestupek ústní domluvou. Přestupek pro Vás do budoucna nemá žádný právní následek.

Pokud byste s napomenutím nesouhlasili, je možné podat odpor a pak se vede klasické správní řízení, kdy budete předvolání na ústní projednání a pokud byste byli uznáni vinnými, tak byste museli zaplatit i náklady řízení ve výši 1000,- Kč.

 

CO SI O TOM MYSLÍME?

Úředníci nejspíš dostali pokyn se nějak vypořádat s pochybeními u podpisů, a pokud to dělají tímto způsobem, tedy pouze napomenutím, je to v podstatě ten nejméně nákladný způsob, jak celou věc uzavřít. Jak pro Vás, tak pro magistrát. Nemusíte nikam chodit, nemusíte si s magistrátem korespondovat, nic platit.

Přestože máme s plzeňským magistrátem tu zkušenost, že se úředníci svoji práci snaží ve věci referenda dělat proti smyslu zákona a tak, aby zatěžovala občany co nejvíce, zdá se nám takovýto postup magistrátu naprosto zbytečný, zvláště poté, co potřebný počet podpisů byl pod návrhem na vyhlášení referenda uznán jako dostatečný. Není bez zajímavosti, že podepsán pod rozhodnutím je Bc. Roman Matoušek, vedoucí odboru správních činností Magistrátu města Plzně, který sám nedodržel 15denní lhůtu pro kontrolu podpisů pod návrhem na vyhlášení referenda.

 

Pokud jste od Magistrátu dostali dopis s jiným zněním, dejte nám prosím vědět a zašlete jeho nafocenou kopii na referendum@plzenane.cz. Stejně tak nám prosíme napište, pokud budete potřebovat poradit s Vaším případem.

 

Děkujeme za Vaši podporu referendu

Comments are closed.


Podporují nás

KULTURA(K) VÍTĚZÍ
.


.


.


Zapojte se