Členové přípravného výboru referenda proti záměru stavby OC Aréna/Corso Americká v Plzni v pátek 5. října 2012 podali ke Krajskému soudu v Plzni návrh na vyhlášení místního referenda, o kterém v rozporu se zákonem nerozhodli plzeňští zastupitelé. Plzeňské referendum podpořilo svým podpisem téměř 20.000 občanů města Plzně. Přípravný výbor požaduje spojení referenda s prezidentskými volbami, které proběhnou 11. a 12. ledna 2013.

  • O podání žaloby si můžete přečíst více v níže vložené tiskové zprávě z 8. října 2012.
  • O podání žaloby již informují některá média, mj. ČTK nebo iDnes.

Přípravu žaloby ke Krajskému soudu v Plzni svěřil přípravný výbor referenda advokátní kanceláři Šikola & partneři, aby tak zajistil co nejkvalitnější a právně nezpochybnitelnou reprezentaci stanoviska 20 tisíc Plzeňanek a Plzeňanů, kteří referendum podpořili a jejichž práva byla rozhodnutím Zastupitelstva města Plzně poškozena. Žaloba je k dispozici k prostudování komunikoli, na tomto odkazu. Jedná se o zajímavé čtení, nejen pro právníky.

Přípravný výbor vyzývá podporovatelky a podporovatele referenda k dobrovolnému finančnímu příspěvku na úhradu nákladů na žalobu. Příspěvek je možno poukázat na transparentní účet kampaně. Každá stovka pomůže. Informace o možnosti přispění na náklady na zpracování žaloby najdete na stránce o finanční podpoře referenda.

————————————

Tisková zpráva ze dne 8. října 2012

Přípravný výbor referenda v Plzni podal návrh na vyhlášení referenda ke Krajskému soudu v Plzni

Plzeň 8. října 2012

Členové přípravného výboru referenda proti záměru stavby OC Aréna/Corso Americká v Plzni v pátek 5. října 2012 podali ke Krajskému soudu v Plzni návrh na vyhlášení místního referenda, o kterém v rozporu se zákonem nerozhodli plzeňští zastupitelé. Plzeňské referendum podpořilo svým podpisem téměř 20.000 občanů města Plzně. Přípravný výbor požaduje spojení referenda s prezidentskými volbami, které proběhnou 11. a 12. ledna 2013.

„Návrh na vyhlášení místního referenda v Plzni jsme podali v pátek 5. října 2012 datovou schránkou prostřednictvím advokátní kanceláře Šikola & partneři, která pro nás žalobu zpracovala,“ říká Martin Marek, mluvčí a zmocněnec přípravného výboru.

Přípravný výbor podal žalobu na vyhlášení místního referenda v Plzni poté, co o jím předloženém návrhu, který podepsalo téměř 20.000 plzeňských občanů, plzeňští zastupitelé v rozporu se zákonem nerozhodli. Přípravnému výboru tak nezbyla jiná možnost než se domáhat vyhlášení místního referenda soudem.    

„Přestože plzeňští zastupitelé jednali o našem návrhu několik hodin, nakonec o referendu nerozhodli v souladu se zákonem. Zákon o místním referendu zastupitelům dává pouze dvě možnosti, a to rozhodnout o vyhlášení nebo rozhodnout o nevyhlášení referenda. Nevyhlášení referenda je možné pouze, pokud by byly navržené otázky nehlasovatelné, jinou možnost zastupitelé ze zákona nemají. I přesto někteří zastupitelé na jednání zastupitelstva deklarovali, že otázky považují za hlasovatelné, ale pro vyhlášení referenda hlasovat nebudou. Podle našeho názoru tak jednoznačně porušili zákon o místním referendu,“ uvádí Martin Marek.

Výsledek jednání zastupitelstva nepřinesl žádné platné usnesení. Zastupitelé neschválili ani vyhlášení referenda, ani jeho nevyhlášení. „Primátor předložil jménem Rady města Plzně návrh čtyř usnesení, zastupitelstvo však hlasovalo pouze o dvou, a to o vyhlášení referenda o obou otázkách a následně o vyhlášení referenda o první otázce. O druhé otázce ani o nevyhlášení referenda zastupitelé vůbec nehlasovali.“ dodává Martin Marek.

Přípravný výbor se proto obrátil na Krajský soud v Plzni s návrhem (žalobou) na vyhlášení místního referenda Plzni. „Jsme přesvědčeni, že zastupitelé odmítli vzít na sebe politickou zodpovědnost a rozhodnout o vyhlášení referenda, což může vycházet i z toho, že Rada města Plzně předložila referendum k hlasování ve formě, která není v souladu se zákonem o místním referendu. Přestože zastupitelé věděli, že náš návrh je oprávněný, rozhodli se zachovat pasivně a vyhlášení referenda ponechat na soudu,“ říká Petr Vaněk, člen přípravného výboru.

Přípravný výbor v žalobě navrhuje vyhlášení referenda o obou navržených otázkách, a to v termínu prezidentských voleb 11 a 12. ledna 2013. „Od počátku chceme, aby se referenda v Plzni mohlo zúčastnit co nejvíce Plzeňanek a Plzeňanů, proto navrhujeme spojení referenda s termínem prezidentských voleb,“ doplňuje Petr Vaněk, člen přípravného výboru.

Termín místního referenda s konečnou platností určí soud, který o žalobě přípravného výboru rozhodne do 30 dnů, tedy nejpozději 5. listopadu 2012. Soud bude posuzovat hlasovatelnost jednotlivých otázek, ovšem nebude při svém rozhodování zvažovat hypotetické ekonomické dopady referenda na městský rozpočet. Taková úvaha nepřísluší ani soudu ani zastupitelům, ale výlučně občanům, kteří budou v následném referendu hlasovat.

Přípravu žaloby ke Krajskému soudu v Plzni svěřil přípravný výbor referenda advokátní kanceláři „Šikola a partneři“, aby tak zajistil co nejkvalitnější a právně nezpochybnitelnou reprezentaci stanoviska 20 tisíc Plzeňanek a Plzeňanů, kteří referendum podpořili a jejichž práva byla rozhodnutím Zastupitelstva města Plzně poškozena. Přípravný výbor vyzve podporovatelky a podporovatele referenda k dobrovolnému finančnímu příspěvku na úhradu nákladů na žalobu. Příspěvek bude možno poukázat na transparentní účet kampaně.

 

Kontakty:

Martin Marek, zmocněnec přípravného výboru

Mgr. Petr Vaněk, člen přípravného výboru

Mgr. Jan Plšek, Advokátní kancelář Šikola a partneři

 Doplňující informace:

Aktuální informace o referendu jsou k nalezení na webových stránkách k referendu www.referendum.plzenane.cz a na Facebooku na www.facebook.com/referendumplzen.

Přípravný výbor k návrhu na vyhlášení místního referenda tvoří: Martin Marek, Filip Kastl, Martin Potůček, Vladimíra Nová, Martin Hyťha, Štěpánka Balcarová, Petr Vaněk a Miroslav Klas.

Návrh na vypsání místního referenda již od počátku podporují tato občanská sdružení: Plzeňané, KULTURA(K) VÍTĚZÍ, Děti Země, Roudná za důstojný život.

Comments are closed.


Podporují nás

KULTURA(K) VÍTĚZÍ
.


.


.


Zapojte se