Vážení podporovatelé referenda v Plzni,

od některých z Vás jsme se v posledních dnech dozvěděli, že Magistrát města Plzně rozesílá rozhodnutí o spáchání přestupku těm z Vás, kteří podepsali návrh na vyhlášení místního referenda, aniž by byli oprávněnými osobami, tj. měli trvalé bydliště v Plzni, byli starší 18 let apod. Nevíme, za jaká všechna pochybení magistrát rozhodnutí o spáchání přestupku rozesílá, může to být též za chyby v údajích na podpisových arších, například uvedení adresy přechodného bydliště místo adresy trvalého bydliště.

Důležitá informace pro ty z Vás, kteří od Magistrátu obdrží stejný dopis, jako naleznete níže:

stránka č. 1.

Referndum v Plzni napomenutí

stránka č. 2.


Jde o rozhodnutí, které se právně nazývá PŘÍKAZ, a které se vždy vydává bez ústního jednání, zejména v jednoduchých věcech. Jako sankci magistrát udílí „napomenutí“. V odůvodnění se můžete dočíst, že za takový přestupek je možné udělit pokutu do výše 3000,- Kč (stejně jako bylo námi uvedeno na každém podpisovém archu), ale že magistrát se rozhodl takovou pokutu neudělit, protože mu přijde dostatečné udělení „napomenutí“ s ohledem na společenskou nebezpečnost přestupku.

 

CO S TÍM?

Doporučujeme Vám na příkaz nereagovat. Napomenutí je nejnižší možná sankce, je to stejné jako když vás zastaví policista a vyřeší váš dopravní přestupek ústní domluvou. Přestupek pro Vás do budoucna nemá žádný právní následek.

Pokud byste s napomenutím nesouhlasili, je možné podat odpor a pak se vede klasické správní řízení, kdy budete předvolání na ústní projednání a pokud byste byli uznáni vinnými, tak byste museli zaplatit i náklady řízení ve výši 1000,- Kč.

 

CO SI O TOM MYSLÍME?

Úředníci nejspíš dostali pokyn se nějak vypořádat s pochybeními u podpisů, a pokud to dělají tímto způsobem, tedy pouze napomenutím, je to v podstatě ten nejméně nákladný způsob, jak celou věc uzavřít. Jak pro Vás, tak pro magistrát. Nemusíte nikam chodit, nemusíte si s magistrátem korespondovat, nic platit.

Přestože máme s plzeňským magistrátem tu zkušenost, že se úředníci svoji práci snaží ve věci referenda dělat proti smyslu zákona a tak, aby zatěžovala občany co nejvíce, zdá se nám takovýto postup magistrátu naprosto zbytečný, zvláště poté, co potřebný počet podpisů byl pod návrhem na vyhlášení referenda uznán jako dostatečný. Není bez zajímavosti, že podepsán pod rozhodnutím je Bc. Roman Matoušek, vedoucí odboru správních činností Magistrátu města Plzně, který sám nedodržel 15denní lhůtu pro kontrolu podpisů pod návrhem na vyhlášení referenda.

 

Pokud jste od Magistrátu dostali dopis s jiným zněním, dejte nám prosím vědět a zašlete jeho nafocenou kopii na referendum@plzenane.cz. Stejně tak nám prosíme napište, pokud budete potřebovat poradit s Vaším případem.

 

Děkujeme za Vaši podporu referendu

Členové přípravného výboru referenda proti záměru stavby OC Aréna/Corso Americká v Plzni v pátek 5. října 2012 podali ke Krajskému soudu v Plzni návrh na vyhlášení místního referenda, o kterém v rozporu se zákonem nerozhodli plzeňští zastupitelé. Plzeňské referendum podpořilo svým podpisem téměř 20.000 občanů města Plzně. Přípravný výbor požaduje spojení referenda s prezidentskými volbami, které proběhnou 11. a 12. ledna 2013.

  • O podání žaloby si můžete přečíst více v níže vložené tiskové zprávě z 8. října 2012.
  • O podání žaloby již informují některá média, mj. ČTK nebo iDnes.

Přípravu žaloby ke Krajskému soudu v Plzni svěřil přípravný výbor referenda advokátní kanceláři Šikola & partneři, aby tak zajistil co nejkvalitnější a právně nezpochybnitelnou reprezentaci stanoviska 20 tisíc Plzeňanek a Plzeňanů, kteří referendum podpořili a jejichž práva byla rozhodnutím Zastupitelstva města Plzně poškozena. Žaloba je k dispozici k prostudování komunikoli, na tomto odkazu. Jedná se o zajímavé čtení, nejen pro právníky.

Přípravný výbor vyzývá podporovatelky a podporovatele referenda k dobrovolnému finančnímu příspěvku na úhradu nákladů na žalobu. Příspěvek je možno poukázat na transparentní účet kampaně. Každá stovka pomůže. Informace o možnosti přispění na náklady na zpracování žaloby najdete na stránce o finanční podpoře referenda.

————————————

Tisková zpráva ze dne 8. října 2012

Přípravný výbor referenda v Plzni podal návrh na vyhlášení referenda ke Krajskému soudu v Plzni

Plzeň 8. října 2012

Členové přípravného výboru referenda proti záměru stavby OC Aréna/Corso Americká v Plzni v pátek 5. října 2012 podali ke Krajskému soudu v Plzni návrh na vyhlášení místního referenda, o kterém v rozporu se zákonem nerozhodli plzeňští zastupitelé. Plzeňské referendum podpořilo svým podpisem téměř 20.000 občanů města Plzně. Přípravný výbor požaduje spojení referenda s prezidentskými volbami, které proběhnou 11. a 12. ledna 2013.

„Návrh na vyhlášení místního referenda v Plzni jsme podali v pátek 5. října 2012 datovou schránkou prostřednictvím advokátní kanceláře Šikola & partneři, která pro nás žalobu zpracovala,“ říká Martin Marek, mluvčí a zmocněnec přípravného výboru.

Přípravný výbor podal žalobu na vyhlášení místního referenda v Plzni poté, co o jím předloženém návrhu, který podepsalo téměř 20.000 plzeňských občanů, plzeňští zastupitelé v rozporu se zákonem nerozhodli. Přípravnému výboru tak nezbyla jiná možnost než se domáhat vyhlášení místního referenda soudem.    

„Přestože plzeňští zastupitelé jednali o našem návrhu několik hodin, nakonec o referendu nerozhodli v souladu se zákonem. Zákon o místním referendu zastupitelům dává pouze dvě možnosti, a to rozhodnout o vyhlášení nebo rozhodnout o nevyhlášení referenda. Nevyhlášení referenda je možné pouze, pokud by byly navržené otázky nehlasovatelné, jinou možnost zastupitelé ze zákona nemají. I přesto někteří zastupitelé na jednání zastupitelstva deklarovali, že otázky považují za hlasovatelné, ale pro vyhlášení referenda hlasovat nebudou. Podle našeho názoru tak jednoznačně porušili zákon o místním referendu,“ uvádí Martin Marek.

Výsledek jednání zastupitelstva nepřinesl žádné platné usnesení. Zastupitelé neschválili ani vyhlášení referenda, ani jeho nevyhlášení. „Primátor předložil jménem Rady města Plzně návrh čtyř usnesení, zastupitelstvo však hlasovalo pouze o dvou, a to o vyhlášení referenda o obou otázkách a následně o vyhlášení referenda o první otázce. O druhé otázce ani o nevyhlášení referenda zastupitelé vůbec nehlasovali.“ dodává Martin Marek.

Přípravný výbor se proto obrátil na Krajský soud v Plzni s návrhem (žalobou) na vyhlášení místního referenda Plzni. „Jsme přesvědčeni, že zastupitelé odmítli vzít na sebe politickou zodpovědnost a rozhodnout o vyhlášení referenda, což může vycházet i z toho, že Rada města Plzně předložila referendum k hlasování ve formě, která není v souladu se zákonem o místním referendu. Přestože zastupitelé věděli, že náš návrh je oprávněný, rozhodli se zachovat pasivně a vyhlášení referenda ponechat na soudu,“ říká Petr Vaněk, člen přípravného výboru.

Přípravný výbor v žalobě navrhuje vyhlášení referenda o obou navržených otázkách, a to v termínu prezidentských voleb 11 a 12. ledna 2013. „Od počátku chceme, aby se referenda v Plzni mohlo zúčastnit co nejvíce Plzeňanek a Plzeňanů, proto navrhujeme spojení referenda s termínem prezidentských voleb,“ doplňuje Petr Vaněk, člen přípravného výboru.

Termín místního referenda s konečnou platností určí soud, který o žalobě přípravného výboru rozhodne do 30 dnů, tedy nejpozději 5. listopadu 2012. Soud bude posuzovat hlasovatelnost jednotlivých otázek, ovšem nebude při svém rozhodování zvažovat hypotetické ekonomické dopady referenda na městský rozpočet. Taková úvaha nepřísluší ani soudu ani zastupitelům, ale výlučně občanům, kteří budou v následném referendu hlasovat.

Přípravu žaloby ke Krajskému soudu v Plzni svěřil přípravný výbor referenda advokátní kanceláři „Šikola a partneři“, aby tak zajistil co nejkvalitnější a právně nezpochybnitelnou reprezentaci stanoviska 20 tisíc Plzeňanek a Plzeňanů, kteří referendum podpořili a jejichž práva byla rozhodnutím Zastupitelstva města Plzně poškozena. Přípravný výbor vyzve podporovatelky a podporovatele referenda k dobrovolnému finančnímu příspěvku na úhradu nákladů na žalobu. Příspěvek bude možno poukázat na transparentní účet kampaně.

 

Kontakty:

Martin Marek, zmocněnec přípravného výboru

Mgr. Petr Vaněk, člen přípravného výboru

Mgr. Jan Plšek, Advokátní kancelář Šikola a partneři

 Doplňující informace:

Aktuální informace o referendu jsou k nalezení na webových stránkách k referendu www.referendum.plzenane.cz a na Facebooku na www.facebook.com/referendumplzen.

Přípravný výbor k návrhu na vyhlášení místního referenda tvoří: Martin Marek, Filip Kastl, Martin Potůček, Vladimíra Nová, Martin Hyťha, Štěpánka Balcarová, Petr Vaněk a Miroslav Klas.

Návrh na vypsání místního referenda již od počátku podporují tato občanská sdružení: Plzeňané, KULTURA(K) VÍTĚZÍ, Děti Země, Roudná za důstojný život.

Referendum v termínu krajských voleb vyhlášeno NEBUDE. V pondělí 18. září tak rozhodlo zastupitelstvo města Plzně. Můžete se podívat, jak o otázce vyhlášení referenda dle návrhu přípravného výboru podepsaného necelými 20.000 Plzeňanek a Plzeňanů hlasovali jednotliví naši volení zástupci. Podívejte se na tuto fotografii.

ODS (Pro: 0 , Proti: 5 , Zdržel se: 0)

Baxa Martin: Proti
Houdek Robert: Nehlasoval
Krieglsteinová Eva: Nehlasoval
Matoušová Helena: Nehlasoval
Rottová Irena: Proti
Rund Petr: Nehlasoval
Strobach Jiří: Nepřítomen
Šindelář Pavel: Proti
Šlajsová Miroslava: Nepřítomna
Šlouf David: Proti
Šneberger Jiří: Nehlasoval
Tichý Vladimír: Nehlasoval
Uhlík Jiří: Nehlasoval
Uhlík Milan: Proti

ČSSD (Pro: 4 , Proti: 4 , Zdržel se: 3)

Bis Jiří: Zdržel se
Budková Světlana: Pro
Brabec Miroslav: Proti
Dolejšová Marta: Nehlasoval
Herinková Eva: Zdržel se
Chalupný Michal: Pro
Bayer Rudolf: Proti
Kuthan Jiří: Proti
Maroušková Hana: Pro
Osvald Petr: Proti
Sova Petr: Pro
Šimák Miloslav: Nepřítomen
Štěrba Miroslav: Nehlasoval
Zrzavecký Martin: Zdržel se

TOP 09 (Pro: 5 , Proti: 0 , Zdržel se: 0)

Janoušek Aleš: Pro
Jehličková Ilona: Pro
Jílek Tomáš: Nepřítomen
Procházka Antonín: Nepřítomen
Suchý Petr: Pro
Vozobule Michal: Pro
Ženíšek Ondřej: Pro

Občané.cz (Pro: 4 , Proti: 0 , Zdržel se: 1)

Hájek Marcel: Pro
Maříková Jaroslava: Pro
Rödl Pavel: Zdržel se
Rösch Ludvík: Pro
Tydlitátová Věra: Pro

PVP (Pro: 0 , Proti: 0 , Zdržel se: 1)

Duchek Vladimír: Zdržel se
Syka Karel: Nehlasoval

KSČM (Pro: 4 , Proti: 0 , Zdržel se: 0)

Bystřická Jana: Pro
Hlásek František: Pro
Hrubeš František: Nepřítomen
Štekl Václav: Pro
Valenta Jiří: Pro

 

S dalšími informacemi se na Vás obrátíme, o dalších krocích Vás budeme informovat.

Ještě víc než kdy jindy teď platí: NENÍ NÁM TO JEDNO!

Níže naleznete podklady, které od přípravného výboru obdrželi zastupitelky a zastupitelé pro jednání mimořádného zastupitelstva dne 17. 9. 2012, které bude rozhodovat o vyhlášení místního referenda v Plzni.

 

Podklady zastupitelstvo 17. 9. 2012

1. Znění otázek navržených k rozhodnutí v referendu. Ke stažení zde

2. Historie návrhu přípravného výboru na vyhlášení referenda v Plzni od jeho předložení Magistrátu města Plzně dne 6. 8. 2012. Ke stažení zde

3. Právní analýza Stanoviska Ministerstva vnitra ČR k otázkám pro místní referendum – Město Plzeň zpracovaná Advokátní kanceláří ŠIKOLA & PARTNEŘI.  Ke stažení zde

4. Stanovisko přípravného výboru k jednání Zastupitelstva města Plzně ve věci vyhlášení místního referenda v Plzni. Ke stažení zde


Podporují nás

KULTURA(K) VÍTĚZÍ
.


.


.


Zapojte se