Plzeň 29. srpna 2012

Členové přípravného výboru referenda proti stavbě OC Aréna/Corso na Americké třídě v Plzni dnes předali Magistrátu města Plzně doplněný návrh na vyhlášení místního referenda, doplněný o dalších 4.894 podpisů. Navrhovatelé dnes také otevřenými dopisy oslovili plzeňské zastupitele a hejtmana Plzeňského kraje s výzvou k požádání primátora města Plzně Martina Baxy o svolání mimořádného zastupitelstva, tak aby bylo možné spojit konání referenda s krajskými volbami. Na tiskové konferenci navrhovatelé zároveň promítli namátkově vybraný vzorek z nesprávně vyřazených podpisů Magistrátem města Plzně.

 

Magistrát města Plzně v pátek 24. srpna vrátil přípravnému výboru návrh s tím, že chybí 2.141 podpisů. Jen díky počtu a nasazení desítek dobrovolníků se podařilo ve velmi krátkém čase, navíc ještě před koncem prázdnin, nasbírat tolik podpisů, že doplnění návrhu dostane magistrát s více než stoprocentní rezervou.

“Do sběru podpisů na ulicích města Plzně se za sedm dnů od středy 22. srpna zapojilo přes 70 dobrovolníků. Z toho více jak polovina byli dobrovolníci noví, lidé, kteří se do sběru podpisů zapojili v těchto dnech poprvé. Zájem dobrovolníků vysoce převýšil očekávání organizátorů referenda. Společně s desítkami Plzeňanek a Plzeňanů, kteří si podpisové archy vytiskli a donesli je později vyplněné několika (nebo několika desítkami!) podpisů přátel, kolegů a rodinných příslušníků, bylo nadšení dobrovolníků jednoznačně tou hnací silou, která rozhodla o počtu podpisů, které nyní jsou pod návrhem referenda. Někteří dobrovolníci si na sběr podpisů brali dovolenou, jiní trávili u stánků až 12 hodin denně, jiní sbírali ráno před svojí pracovní dobou a večer po ní až do setmění. Bylo povzbuzující mít kolem sebe desítky lidí všeho věku, kterým záleží na budoucnosti vlastního města a jsou ochotni pro to obětovat svůj čas, odhodlání a energii,“ říká Petr Vaněk, člen přípravného výboru referenda.

„Kromě toho, že Magistrát města Plzně nedodržel zákonem stanovenou lhůtu pro kontrolu návrhu pro vyhlášení místního referenda, na což poukázala také organizace Transparency International, tak také vyřadil desítky podpisů, které jsou na první pohled naprosto v pořádku“, říká Martin Marek mluvčí přípravného výboru referenda a dodává: “Magistrát vyřadil více než 4000 podpisů, my jsme s ohledem na blížící se termín krajských voleb neměli čas na podrobnou kontrolu všech vyřazených podpisů, přesto jsme z namátkové kontroly zjistili, že významnou část podpisů vyřadil magistrát neoprávněně. Naším zájmem je ovšem stihnout referendum spolu s krajskými volbami, tak prozatím oficiálně vyřazené podpisy nerozporujeme, ale přidáváme nové”.

 

Přípravný výbor usiluje o uspořádání referenda v termínu krajských voleb. Za tímto účelem oslovil na počátku tohoto týdne otevřenou výzvou primátora města Plzně Martina Baxu, jehož pravomocí je svolat mimořádné jednání zastupitelstva, které by referendum na termín 12. a 13. října mohlo vyhlásit. V tuto chvíli nezáleží na ničem jiném, než na rozhodnutí primátora města Plzně, jestli se referendum bude konat ve spojení s krajskými volbami a tedy dostatečnou volební účastí pro demokratické rozhodnutí, nebo bude vyhlášeno v jiný termín nedlouho po volbách, což de fakto znamená odsoudit, vzhledem k voličské disciplíně obyvatel České republiky, referendum k nedostatečné účasti.

 

“Rozhodnutí o termínu referenda je výsostně politickým rozhodnutím s jasným poselstvím občankám a občanům města. Na jedné straně stojí podpora demokratického rozhodování občanů přímým rozhodováním v referendu a možné mírné logistické obtíže v jeho pořádání, na druhé straně pak referendum logicky zkrachovalé nedostatečnou účastí a příslovečný klid na práci,“ doplňuje Petr Vaněk.

 

Přípravný výbor dnes požádal hejtmana Plzeňského kraje Milana Chovance a zastupitele a zastupitelky Zastupitelstva města Plzně, aby požádali primátora města Plzně o svolání mimořádného jednání zastupitelstva v termínu, který umožní vyhlásit referendum na termín krajských voleb.  

 

Markéta Šebková, jedna z desítek dobrovolnic referenda, dodává: “Bylo povzbuzením mluvit se stovkami obyvatel města, kterým záleží na tom, co se kolem nich děje. V době velké politické skepse je radostné vidět lidi, kteří se zajímají o věci kolem sebe a mají vůli je pomáhat měnit. Takhle má podle mě fungovat demokracie.”

 

Kontakty:
Martin Marek, zmocněnec přípravného výboru
Petr Vaněk, člen přípravného výboru

Přílohy:
Doplněný návrh na vyhlášení místního referenda v Plzni

Doplňující informace:

Aktuální informace o referendu jsou k nalezení na webových stránkách k referendu www.referendum.plzenane.cz a na Facebooku na www.facebook.com/referendumplzen.

Přípravný výbor k návrhu na vyhlášení místního referenda tvoří: Martin Marek, Filip Kastl, Martin Potůček, Vladimíra Nová, Martin Hyťha, Štěpánka Balcarová, Petr Vaněk a Miroslav Klas.

Návrh na vypsání místního referenda již od počátku podporují tato občanská sdružení: Plzeňané, KULTURA(K) VÍTĚZÍ, Děti Země, Roudná za důstojný život.

Comments are closed.


Podporují nás

KULTURA(K) VÍTĚZÍ
.


.


.


Zapojte se